Ποια είναι τα σημαντικότερα “όργανα” ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή;

Και που χρησιμεύει το καθένα;

κοινοποίηση