Ποια είναι τα αντώνυμα των λέξεων: βιοπάλη, επιβίωση, ισόβιος;

κοινοποίηση