ποιά είναι η θερμοκρασία στην οποία λιώνει ένα σιδερένιο σώμα;