ποιά είναι η ταχύτητα του φωτός και ποιά η ταχύτητα του ήχου;

κοινοποίηση