Ποιά είναι η σημείο τήξης και πήξης τού αζώτου?

κοινοποίηση