ποιά είναι η μέγιστη απόσταση στην οποία μπορεί να δει καθαρά το γεράκι;

κοινοποίηση