ποιά είναι η διαφορά της εξάτμισης απο τον βρασμό;

για παράδειγμα το νερό απο υγρό γίνεται αέριο και με εξάτμιση και με βρασμό. Ποιά η διαφορά;

κοινοποίηση