Ποιά είναι η χρονική αντικατάσταση ρήματος παρασκευάζομαι;

κοινοποίηση