ποιά η περιεκτικότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε οξυγόνο;

γενικότερα ποιά είναι η σύσταση της ατμόσφαιρας;

κοινοποίηση