ποιά η διαφορά μιας τηλεόρασης LCD με μια Plasma;

παρατηρώ ότι οι plasma τηλεοράσεις είναι συνήθως πιο φθηνές απο τις αντίστοιχες LCD. Ποιές οι διαφορές τους;

κοινοποίηση