ποιά η διαφορά μεταξύ ενός DVD+R και ενός DVD-R;

κοινοποίηση