Ποια η διαφορά μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας;

κοινοποίηση