ποιά η διαφορά ανάμεσα στον αναλογικό και τον ψηφιακό ήχο;