ποιά χώρα έστειλε πρώτη δορυφόρο σε τροχιά γύρω απο την γη;

κοινοποίηση