Ποιά χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα netbook για να θεωρείτε καλό και αξιόπιστο?

κοινοποίηση