Όταν λέει ο μετεωρολόγος ότι θα έχουμε 15 mm βροχή πως μετριέται στο έδαφος?

κοινοποίηση