Όταν η κίνηση στην οθόνη δεν ακολουθεί την οδηγία που δίνω με το ποντίκι τι κάνω?

κοινοποίηση