όταν ένα κινητό τηλέφωνο είναι κλειστό επικοινωνεί κατά διαστήματα με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας;

κοινοποίηση