όλοι οι λαοί χρησιμοποιούν το ίδιο ημερολόγιο που περιέχει ημερομηνίες χωρισμένες σε περιόδους ΠροΧριστού και ΜετάΧριστόν;

κοινοποίηση