Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που ανέπτυξαν την πολιτική της δημοκρατίας


κοινοποίηση