ο τυφλοπόντικας είναι πραγματικά τυφλός;

αν ναι, πως προσανατολίζεται;

κοινοποίηση