Ο ρυθμός μεταβολής κατανάλωσης φαγητού,επηρεάζει τον οργανισμό μας;

Αν ναι,πως τον επηρεάζει;;;

κοινοποίηση