Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης

κοινοποίηση