Να βρεθεί η ηλεκτρονική δομή του ατόμου του Βρωμίου, σύμφωνα με την εικόνα

κοινοποίηση