τι σημαίνει “μηνιαία κεφαλαιοποίηση των τόκων”;

κοινοποίηση