ποιός ο ρόλος του μιτοχόνδριου στο κύτταρο;

κοινοποίηση