Μιά σπαζοκεφαλιά που δεν μπορώ να λύσω….

Έχουμε 10 αυγά και θέλουμε να τα τηγανίσουμε όλα σε 7 μονές τηγανιές.
Πώς θα το κάνουμε;

κοινοποίηση