μια ηλεκτρική κουβέρτα εκπέμπει ακτινοβολία;

κοινοποίηση