μέτρηση με βάση την κλίμακα ενός χάρτη

η αρχαία Ολυμπία απέχει στο χάρτη απο τον Πύργο Ηλείας 2 εκατοστά. Η κλίμακα του χάρτη είναι 1:800.000. Ποιά είναι η πραγματική απόσταση;

κοινοποίηση