με ποιό πρόγραμμα μπορώ να κάνω έλενχο για την κατάσταση του σκληρού δίσκου μου;

κοινοποίηση