Για να μάθω κιθάρα,να πάρω κλασική ή ακουστική;

κοινοποίηση