κάθε πότε γίνεται ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τον διορισμό των εκπαιδευτικών;

ο διαγωνισμός αφορά και δασκάλους και καθηγητές;
όλες οι προσλήψεις γίνονται μέσω αυτού του διαγωνισμού;

κοινοποίηση