είναι βλαβερή η ακτινοβολία απο το bluetooth;

κοινοποίηση