είναι σωστό ότι το βάρος αλλάζει με το υψόμετρο;

κοινοποίηση