είναι νόμιμο να απαγορεύει ο καθένας το παρκάρισμα των άλλων στην είσοδο-έξοδο της πυλωτής του;

κοινοποίηση