είναι δυνατό τα δεδομένα ενός CD/DVD να σβήσουν με το πέρασμα του χρόνου;

κοινοποίηση