είναι δυνατή η αντιγραφή κειμένου μέσα από το QuickLook του macOS X;

κοινοποίηση