είναι αλήθεια ότι το μέλι δεν χαλάει ποτέ, δηλ. δεν έχει ημερομηνία λήξης;

κοινοποίηση