είναι αλήθεια ότι το διαμάντι είναι μια μορφή άνθρακα;

κοινοποίηση