είναι αλήθεια ότι στο πανεπιστήμιο δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση μαθημάτων επειδή δεν υπάρχουν απουσίες;

κοινοποίηση