είναι αλήθεια ότι η Ελβετία δεν είχε ποτέ εμπλοκή σε πόλεμο;