Η ταχύτητα διάδοσης των ηχητικών κυμάτων είναι μεγαλύτερη στα


κοινοποίηση