Η μέθοδος ιονισμού (με συσκευή) για οικονομία καυσίμων είναι αξιόπιστη;

κοινοποίηση