η διάρκεια φοίτησης σε μια σχολή παίζει κάποιον ρόλο στην μισθολογική εξέλιξη;

σε λίγο καιρό θα κάνω το μηχανογραφικό δελτίο μου και σκέφτομαι αν για παράδειγμα δύο καθηγητές πληροφορικής σε ένα σχολείο εκ των οποίων ο ένας έχει τελειώσει πολυτεχνείο (5ετης φοίτηση) και ο άλλος κάποιο ΑΕΙ πληροφορικής (4ετης φοίτηση) αμοίβονται με τα ίδια χρήματα – με την προϋπόθεση τα υπόλοιπα κριτήρια για την αμοιβή να είναι κοινά.

ευχαριστώ

κοινοποίηση