η ασφάλεια του αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική;

αν είναι υποχρεωτική ποιά είναι τα ελάχιστα που πρέπει να περιλαμβάνει, για να μην πληρώνουμε πράγματα που δεν χρειάζονται ή δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε ποτέ.

κοινοποίηση