Η αμοιβάδα είναι ένας οργανισμός που αποτελείται απο