πότε ένα αυτοκίνητο χαρακτηρίζεται ως “υβριδικό”;

κοινοποίηση