γράψτε έναν δεκαψήφιο αριθμό, ώστε το ψηφίο στην 1η θέση να δείχνει τον συνολικό αριθμό των μηδενικών του αριθμού, το ψηφίο στην 2η θέση να δείχνει τον συνολικό αριθμό των 1 και ούτω καθεξής, μέχρι την τελευταία θέση, το ψηφίο της οποίας πρέπει να δείχνει τον συνολικό αριθμό των 9 στον αριθμό. Η απάντηση είναι μοναδική.

κοινοποίηση