γνώριζες ότι… κάθε δακτυλικό αποτύπωμα σου είναι μοναδικό;

Ακόμα και τα αποτυπώματα των 10 σου δακτύλων είναι διαφορετικά μεταξύ τους!

κοινοποίηση