Γιατί τα SMS έχουν όριο 160 χαρακτήρων;

κοινοποίηση